Hur påverkades Jeanne d'Arc resultatet av det hundraåriga kriget?

Hon gav fransmännen en persona som ser till och, om endast ytligt, förena dem.

Jeanne d'Arc ledde och inspirerade de franska soldaterna att höja belägringen av Orléans (maj, 1429) och besegra de engelska soldaterna i slaget vid Patay. Det var hennes mod och naturliga skicklighet i att göra snabba och avgörande taktiska beslut som ledde till nederlag av den engelska, som fram till då var att besegra franska och var i stånd att kontrollera allt det som nu moderna Frankrike.

Joan förändrat allt detta. Hon rådde franska militära befälhavare som Duc D'ALencon, som var ofta obeslutsamma och tveksam till att engagera engelska styrkor. Joan var på framsidan av trupper i dessa åtaganden men bar sin berömda banner snarare än att använda sitt svärd. Hon vill uppmana sina trupper till
djärvt engagera engelsmännen och inte vara rädd.

Joans militära framgångar ledde till kröningen av Kung Charles VII på Rheims i
Juli, 1429, som så småningom ledde till uteslutning av engelsmännen från Frankrike och
slutar det hundraåriga kriget. Joans så kallade "persona" var på något sätt
"ytlig" men mycket avgörande. Detta är ett bevisat historiska faktum och har inget att
göra med religion, även om Joan anspråk på att ha gudomlig vägledning att leda den
Den franska armén till seger och leda dauphin, franska kronprinsen, Rheims
krönas konung av Frankrike.