Hur påverkades nordbor och olika attityder om kriget i söder den första striden av bull run?

Deras attityder om kriget var mycket lika - inbördeskriget skulle vara kort, härliga och en seger för sin egen sida.

Denna strid visade dem fel.