Hur påverkades spionage och uppvigling agerar yttrandefriheten?

Det gjorde det farligt att motsätta sig förslaget till