Hur påverkar albinism människor?

Hur påverkar albinism människor?

Albinoism kännetecknas av fullständig eller partiell avsaknad av pigment i hud, hår och ögon på grund av en defekt hos ett enzym som deltar i att producera melanin. De med denna sjukdom är troligen mycket känsliga för solljus eftersom de kan få solbränna snabbt och smärtsamt.

 • Relaterade Frågor

 • Hur påverkar djurparker människor att ta hand om vilda djur?

 • Hur påverkar Islam människor?

 • Hur påverkar lagar människor?

 • Hur påverkar tornados människors liv?

 • Hur påverkar tv människors beteende?

 • Hur påverkar Braille människor i dag?

 • Hur påverkar El människors hälsa?

 • Hur påverkar censur människor?

 • Hur påverkar tornados människor?

 • Hur påverkar tidvatten människor?

 • Hur påverkar etik människor?

 • Hur påverkar kackerlackor människor eller växter eller djur?

 • Hur påverkar erosion människor och djur?

 • Hur påverkar neon människors hälsa?

 • Hur påverkar barometertrycket människor?

 • Hur påverkar Plattmaskar människor?

 • Hur påverkar dyslexi människor som har det?

 • Hur påverkar opium människor?

 • Hur påverkar behandlingen människor för framtiden?