Hur påverkar cystisk fibros personen?

Hur påverkar cystisk fibros personen?

Cystisk fibros kan påverka individer på många olika sätt. Det kan orsaka andningssvårigheter, detta eftersom den tjocka slemmet blockerar luftvägarna att minska verkningsgrad för gasutbyte. Slemmet kan också blockera bukspottskörteln kanaler, vilket innebär att pankreasenzymer inte kan flytta in i tolvfingertarmen och smälta maten, detta ger fibrösa cystor. För det tredje kan slem blockera spermier trummorna och orsaka infertilitet. Också, tjockt och klibbigt slem kan fälla patogener, dessa patogener kan pentrate epitelceller och orsaka infektioner.