Hur påverkar flera kreditkort värdering Schufaen?

Fråga:

Hur påverkar flera kreditkort i Schufabewertung? Det gäller i synnerhet om antalet kort eller de är snäll eller är det på tillgängliga RAM?


Svar:

av kursen-de mer kort = mer kredit tillgängliga alternativ = högre risk för banker. Egentligen är självförklarande.