Hur påverkar gemensam vårdnad barn?

Hur påverkar gemensam vårdnad barn?

Det finns ingen enda svaret på din fråga eftersom det finns många varianter av gemensam vårdnad och andra faktorer som måste beaktas. Gemensam vårdnad kan betyda gemensam rättslig vårdnad och/eller gemensamma fysiska vårdnad. Det kan innebära barnen bor en förälder hemma eller flytta mellan båda. Det påverkar barn olika beroende på barnet och vuxna beteende. Gemensam vårdnad kan hjälpa till att mildra effekterna av skilsmässa på barn eller det kan förvärra det. För att alls lyckas föräldrarna måste ha ett trivsamt förhållande och att ägnas åt att göra det som är bäst för barnen.