Hur påverkar gifter enzymer?

Allmänhet obligationer giftet kovalent på den aktiva platsen av enzymet gör den värdelös. Endast i extrema fall kommer ett gift att kunna utföra sådan reaktion på cellulära villkor. Mer sannolikt att konkurrera med substrat för den aktiva webbplatsen genom icke kovalenta interaktioner eller binder till ett protein på en andra plats som förvränger formen proteiner och till denna funktion. till exempel cyanid hämmar cytokrom c oxidas genom att binda till en separat webbplats än den aktiva platsen och snedvrider proteinet och gör dem inaktiva leder till en bygga av reaktiva joner och en förstörelse av equilibriumen i cellen leder till celldöd och slutlig död av individen.