Hur påverkar politiska partier vårt politiska system?

Politiska partier ställa kandidater i Val utifrån vad partiet vill få gjort. Genom att göra detta när de har en bättre chans att uppnå sina mål.