Hur påverkar produktionen av bilar som endast fungerar på El produktion av gasbilar i framtiden?

Gasbilar kommer vara med oss under lång tid. Som bränsle fortsätter att stiga, (och de kommer) elektriska, kommer att biodiesel, hybrider, E85 bil och propan, förbättras och förfinas till att erbjuda ett alternativ till bensin. När detta händer, kommer vi att se några stabilisera bränslepriserna på grund av tillgång och efterfrågan, men dock bensin fordon, på grund av deras utbud, convieneance, makt och utbyggd infrastruktur kommer att vara med oss för en tid framöver.