Hur påverkar sparandet upplåning och investera?

Hur påverkar sparandet upplåning och investera?

Allmänt mänsklig tendens alltid tänker på framtiden eftersom framtiden är oviss. I ekonomi när inkomsten ökar förbrukningen också ökar men mindre än proportionellt. Detta beror på att alla vill spara någon del av sin inkomst för sin framtid. Anledningen till Indien sparar för inte så påverkas när globala lågkonjunkturen var så mycket effekt om de västra länderna, tendens av indierna. Men om besparingen är hög i ekonomin på grund av uncertainity, volymen av cirkulation av pengarna i ekonomin kommer att bli mindre och det leder till mindre lån och investerar inställning av folket. Dock för en sund ekonomi måste man dynamiska upplåning och investera med avsevärd besparing.