Hur påverkas människor av utrotning av djur?

Hur påverkas människor av utrotning av djur?

Eftersom människor har funnits, driver de djuren att dö ut snabbare än någon annan art i världen. När ett djur blir utrotade, näringsväven lider och om andelen utrotning av djur fortsätter på sin nuvarande väg, människor börjar påverkas av brist på mat.