Hur påverkas människor med kroniska sjukdomar under ObamaCare?

Hur påverkas människor med kroniska sjukdomar under ObamaCare?

Försäkringsbolagen kommer inte längre att kunna förneka täckning till dem för att ha existerande sjukdomstillstånd.