Hur penningmängden expanderar?

Centralbankerna styra penningmängden. I USA är centralbanken Federal Reserve.

Federal Reserve (Fed) har 3 huvudsakliga verktyg till sitt förfogande att hantera penningmängden. De är jag) diskonteringsräntan; II) kassakravet; och iii) öppna marknadsoperationer.

Diskonteringsräntan är räntan som federal reserve bankerna ta ut till kvalificerad privat låneinstitut för övernattning lån åt från fönstret"rabatt". Ju högre andelen mindre benägen privata bankerna är att låna. Således en högre diskonteringsränta constricts penningmängden och lägre diskonteringsränta expanderar penningmängden.

Kassakravet är nivån på fonder som en depositarie institution måste hålla mot angivna skulder. Detta avser hela idén med fractional reserve banking. Det vill säga vi förväntar oss att bankerna kommer att göra lån från deras insättningar men de bör hålla tillräckliga reserver för att möta uttagsbegäran. En lägre kassakravet expanderar penningmängden.

Slutligen, öppna marknadsoperationer avser främst Fed: s verksamhet att köpa och sälja amerikanska finansdepartementet skyldigheter. De mest aktiva marknaderna är i 2-, 5- och 10-års noteringar. När Fed säljer obligationer för US dollar, kommer dollar från systemet, således bromsande penningmängden. När Fed köper obligationer på den öppna marknaden med US-dollar, sprutar detta nya dollar på marknaden, sätt öka penningmängden.

Det finns mer komplicerade ämnen relaterade till din fråga att du kan vara intresserad av att läsa om, inklusive: kapitaltäckning, Velocity of Money, Fed garantera program.