Hur Plessy v Ferguson bidra till förnekandet av lika rättigheter för afro-amerikaner?

Hur Plessy v Ferguson bidra till förnekandet av lika rättigheter för afro-amerikaner?

Eftersom de afrikanska amerikanerna inte vann rättsfallet, visade det att de fortfarande inte hade mycket makt i samhället på den tiden, som var orättvist. De var fortfarande att skiljas från vita kunde, och även när de försökte att stå upp för sig själva, de inte rättvisa.