Hur regleras skador frihet rabatt bilförsäkring vid en äktenskapsskillnad?

Fråga:

Hur det regleras, när en kvinna kör bil av sin man i år och ingen tillfällighet? Hon får sedan vid en äktenskapsskillnad skador frihet rabatten? Det är sedan behandlas på försäkringen som hon vill försäkra sin första bil?


Svar:

SF rabatt är knutet till ett avtal. Det finns bara ett avtal, endast en, när det gäller förmodligen fördelar mannen.

Kvinnan börjar i en dyr SF klass, eftersom det ingår ett nytt avtal. Vissa försäkringsbolag kan du förhandla om posten, men medgivandena inte garanteras.