Hur Richard Wagner förenar musik och opera?

Hur Richard Wagner förenar musik och opera?

Musik är en viktig del av opera. Menar du musik och text?

Han var en förespråkare för "Musik i framtiden," som involverade principen om Gesamtkunstwerk, där alla delar av produktionen ges samma status. Han skrev sin egen librettos, skriver dem innan du komponera musik. Hans mål var att integrera text och musik, att skapa vad han kallade "poetiskt tal."