Hur romantiken visas i gammal Man reser?

Hur romantiken visas i gammal Man reser?

Den romantiska rörelsen började med lyriska ballader, samlingen där denna dikt publicerades först. Romantikerna ändrade många aspekter av poesi, här skildringen av en gammal man i sig är romantisk. Tidigare skrevs poesi om de högre klasserna, för de högre klasserna. Även om denna dikt skickades fortfarande i de högre klasserna, för första gången, som lägre klass medborgare som denna gubbe används som muserna för poesi.