Hur säger man hunden på arameiska?

Hur säger man hunden på engelska? Hur säger man hunden på engelska?