Hur ser en ray ut i matematiska termer?

En ljuspunkt är en linje i vilken ena ände med en prick, och den andra, en pil för att symbolisera att linjen går i evighet på bara en sida.