Hur ser jag det verkliga marknadsvärdet för en egenskap för IRS med en donation?

Fråga:

Jag vill ge en fastighet. Jag behöver veta om det är billigare att betala, i detta år efter denm presentera Act eller nästa år enligt den nya lagen att veta det verkliga marknadsvärdet på fastigheten.

Min fråga: Hur ser jag det verkliga marknadsvärdet av en fastighet?


Svar:

att komplettera: beroende på, där fastigheten är belägen, i stället för jord riktlinje kan användas, om detta är högre än den avkastning värde beskrivs av bindemedel.

Marknadsvärde kommer att spela en roll i nästa år. Detta bestäms enligt den nya lagen av arvsskatt när de kommer! Det är inte så trafiken värde som kan härledas från jämförelse försäljningen.

För den nya lagen är det verkligen rimligt att fråga ett arv skatten rådgivare får.