Hur ser jag till min arvtagare?

Fråga:

När jag satte in min son från sitt första äktenskap som arvtagare till huset i min Testamtnet, hur ser jag till att min vilja genomförs? Och hur är min son lärde om han vad verkligen är i spänna av det möjliga, bor utomlands?


Svar:

Använd den verkställare av en vilja som har att ta hand om. Sätta in också i Testamentet med notarie eller tingsrätt, eftersom folket för bouppteckning debiteras.