Hur ska jag betala skatt på en tillbakadragande av min syster?

Fråga:

Hej, har min far åsidosatt sitt hem innan min syster. Den sattes i kontraktet, som du måste betala mig en viss kompensation efter döden av min far. Hon skulle vilja betala med mitt medgivande, mängden livstid av min far i mig. Men hur skulle jag ha denna summa då versteuern? Hur mycket är skatten?
Skatt är ett arv av min far, eller en gåva från min syster?


Svar:

Detta är föremål för arv / gåva skatt, eftersom det är ja, andel av arvet.

Det styrs av principerna som för motsvarande arvet (dvs. från dina föräldrar).

Det har ja samma, oavsett om du stötarna varje ärver halva huset, eller ett hus udn andra får sin andel i kontanter.

förmodligen kommer att medföra någon skatt, eftersom varje förälder del av det skattefria beloppet är 400000 euro.