Hur ska kyrkan och regeringen gå hand i hand?

I USA de inte, och de bör inte.