Hur skiljer sig ett lager band från ett index bond?

Fråga:

Hur fungerar ett lager utlåning och en bond index?


Svar:

Det har att göra soton.

Fil Ibrahim lånet är att betala en "normal" corporate bond, som oftast höehr ränta emittenten, så företaget kan bestämma st men nciht tillbaka, utan att ge en förutbestämd mängd aktier (naturligtvis göra om värdet av aktierna mindre än beloppet av obligationen).

För index lånet är räntan beroende av och också återbetalningen av staten eller av utvecklingen av ett index. Det är mycket likt ett certifikat, eftersom det bara kommer en satsning.