Hur skriver man en avsiktsförklaring att överföra till ett annat kontor?

Kära [lämpligt HR kontakt eller handledare],

Det har kommit till min kännedom att [blank] institutionen emot ansökningar för [staten]; Jag vidarebefordra mitt CV för övervägande.
Jag har arbetat för [företaget] för [x] år, som en [], och har funnit att det är en mycket välskött organisation, stödjande av dess anställda. Jag vill inget annat än att fortsätta min professionella tillväxt med detta företag som min karriär rör sig framåt.
Jag har arbetat i flera kapaciteter här på [företaget], inklusive [list]. Varje upplevelse har förbättrat mina kunskaper och förmågor; min nuvarande ståndpunkt har tillåtit för att [lista vad du har lärt dig]. Detta är färdigheter som jag tycker skulle vara mycket väl lämpad för denna ståndpunkt.
Jag ser fram emot fortsatt tillväxt inom detta företag under hela min karriär och jag tackar er för er.
Vänliga hälsningar
Signatur
Maskinskriven namn
Jobbtitel