Hur skulle du använda aning i en mening?

Hur skulle du använda aning i en mening?

Jag har inte fått en aning om hur att man växte upp.