Hur skulle du cool lagad mat inte för omedelbar konsumtion?

Lagad mat ska lagras kyls snabbt innan de kylda eller frysta av främst två skäl. (1) du lägger inte varmt eller hett mat i kyl eller frys. Detta kommer att höja temperaturen och orsaka kylen eller frysens motor arbeta hårdare för att komma tillbaka till normal temperatur. (2) om varm mat lämnas för att kyla långsamt, bakterier har en bättre chans att infektera maten. En stor boven i möjligt matförgiftning är när en sås (med ris) är vänster svalna långsamt och återanvända vid ett senare tillfälle.