Hur skulle du förklara vad en gård är att förskolebarn?

Hur skulle du förklara vad en gård är att förskolebarn?

Berätta för barnen är det en plats där djur bor och arbetar