Hur skulle du gå om att lösa ett problem?

Steg ett: Definiera problemet. (Fråga själv.) "Vad är typ av problem?" Är det en math problem? Är det ett word problem? (Vilken typ av problem är
det?)
Steg två: leta efter fakta som avser problemet. (Som nummer avser matematik.) Som medicin avser sjukvård.
Steg tre: vet vad problemet är frågar du. * Hur mycket. Eller vilken storlek? Hur många?" Till exempel: vikt, eller avstånd, eller längden på något.
Steg fyra: använda exempel på svar på simular problem som en riktlinje i hur man kan lösa problemet. * Som tre plus tre minus en = fem. " Så,
du vet att samma process gäller en simular problem, sådana
4 + 4-3.
(Använd fakta och logik för att fastställa värdet för svaret som sant eller falskt.)