Hur skulle man förklara vad kapitalvinst är?

Reavinst är när försäljningen av ett objekt eller en tillgång är högre än det ursprungliga priset för inköp, kallas extra beloppet efter det ursprungliga försäljningspriset har dragits realisationsvinsten.