Hur skulle man installera icke slip trappa slitbanor?

Det finns en video på webbplatsen DIY (Do It Yourself) som förklarar hur man skulle installera icke slip trappa slitbanor. Det finns många steg att följa men de förklaras tydligt i videon.