Hur skulle Prostigmin påverkar EMG och tvinga produktionen av muskel?

Hur skulle Prostigmin påverkar EMG och tvinga produktionen av muskel?

Prostigimin är ett läkemedel som används för att öka muskelaktivitet genom att hämma acetylkolinesteras (enzym som bryter ner acetylchonine till ättiksyra och kolin). Därför ACH kan bo i längre inlägget synaptiska klyftan och musklerna kan kontraktet mer. De mer motoriska enheter som kan vara rekryterade de mer kraft en muskel kan produktionen.