Hur skulle tjäna som en Student praktik med brandkåren hjälpa och förbereda dig att nå dina mål?

Tänka på den verkliga erfarenheten du hade kontra den idealistiska känslan du hade före start som praktikant. Den verkliga erfarenheten lärt dig många saker jag antar. Team mål, livets orättvisor, de i behovet, beroende på andra (andra brandman) i huset. Alla dessa erfarenheter hjälpa på något sätt förbereda dig för ditt nästa jobb.