Hur slaget vid quebec leda till nedgången av nya Frankrike till brittiskt?

Det var en låt ned för nya Frankrike eftersom de förlorat en del av sin mark och var tvungen att ge det till britterna. Det gick ner backen därifrån.
Eftersom Frankrike inte var kunna eller inte vilja skicka bistånd, män och artilleri 1760 till generalerna Vaudreil och Lévis kommer den tidigaste tidpunkten efter St. Lawrence tinade.
Som faktiskt uttalande hade den brittiska flottan vikt ankare för Storbritannien i oktober 1759 lämnar de brittiska soldaterna inga andra alternativ än att leva i en till stor del raserad stad (Quebec) med begränsat lager av salt och bestämmelse, omgiven av en fientlig
land och fiendens trupper och ingen möjlighet att leverera på hemskt kanadensiska vintern.
Det var den verkliga faktorn som ledde till nya Frankrike slutliga undergång.