Hur snabbt du går om du gå 1 mil på 18 minuter?

Du går 3,3 miles per timme i genomsnitt över 1 mil avstånd.