Hur snabbt en vithaj simma?

Kroppen av vithajen är formad som en torped och byggd för fart. De genomsnittliga stora vita topparna ut på cirka 35 mph.