Hur snabbt kan en lotus elise gå?

Hur snabbt kan en lotus elise gå?

225