: Hur stor andel av den vinst (i %) utdelningen?

Fråga:

Utdelningen är vinster (efter skatt, tror jag) betalas. Hur stor andel av vinst (i %) går till aktieägarna - till exempel i den tyska DAX? Finns det en kurs som skulle kunna beskrivas som "vanligt" för stora företag?


Svar:

Varje företag beslutar det belopp som betalas ut. Här finns det inte en vanlig kurs. Detta beror främst på hur många flytande pengar företaget har och huruvida det planerar stora investeringar och förvärv i nährerer framtida.