Hur stor bör flykt fördröjningen vara så att du kan få pengar som kompensation?

Fråga:

Hur länge fördröjningen av flygplanet vara så att du kan få ersättning för detta?


Svar:

Flygningen måste ha så att du får rätt till kompensation skjuta upp minst 3 timmar. Ersättningen beror på då beror vad för en flygning är, och hur flyg avståndet är.