Hur stor var saber - tandad tiger?

Hur stor var saber - tandad tiger?

Sabre-tooth tiger (rätt namn smilodon) var ca 1 m hög på axeln och uppskattningsvis har varierat från 160 till 280 kg (350 till 620 lb). [