Hur stora var saber - tandad tigrar?

Saber tooth tigers är ungefär fyra till fem fot lång.<3>