Hur svårt är det att ändra den högra hand bromsen kabeln i en 1982 2WD King Cab?

Inte svårt alls. Jack bilen upp och sätta en jack står under det så kan du säkert gled under den. Ta bort rätt däck och ta sedan bort bromstrumman. Du kan behöva göra lite arbete för att få detta beroende på dess skick. Sedan hittar en gång inne i broms området du kabelkontakten. Det är en enkel halka på typ av kontakt och du behöver inte ta bort alla delar att få till det. En lång nål näsa är hjälp tho. Skjut under bilen och hitta kabeln och följa den till kontakten från nödbroms handtaget. Ta bort muttrarna som säker kabeln på plats. Gå sedan tillbaka till rätt bromstrummans ta bort kabeln. Det trycks på plats och kan kräva lite stryk att få ut. Titta på den nya en och du kommer att få en uppfattning om hur det hålls på plats. En gång ut städa upp området för den nya kabeln och installera från trumman till kontakten. Sedan installera om trumman och justera både trumbromsar och kabeln. Detta vanligtvis tog mig ungefär en och en halv timme att slutföra med alla justeringar.