Hur tar du bort e-postadresser innan vidarebefordran till en vän?

Om du är på Yahoo måste du klicka på Inkorgen ordet, gör vad du måste göra och gå tillbaka till det meddelande du vill vidarebefordra till din vän. JAG HAR HOTMAIL OCH VERKAR INTE KUNNA VIDAREBEFORDRA ETT MAIL MED UT ALLA ADRESSER SOM TIDIGARE FÅTT DET PÅ DEN. JAG FÖRSÖKER ATT KOPIERA OCH KLISTRA IN OCH IBLAND FUNGERAR OCH IBLAND INTE.