Hur tidigt bör man göra hans begäran till pensionen?

Fråga:

Hur tidigt innan slutet av arbetet måste faktiskt hans begäran för pension att ännu inte behöva vänta för att få det lönade sig?


Svar:

Om ditt återlösenskonto är klart (som det heter i pension insurance, så dina försäkringsperioder kontrolleras och rätt, ingenting saknas), den löst nog begära 3 månader före pensionsåldern. Är du ger honom mycket tidigare (till exempel 6 månader) är det möjligt vänner att pensionsförsäkringen avslog begäran eftersom det är helt enkelt för tidigt. Din arbetsgivare kan också ggü. pensionsförsäkring bekräfta bara 3 månader i förväg och du behöver denna bekräftelse för pension beräkning. Det är annorlunda när du är utomlands gånger, eftersom jag skulle vara 6 månader före pensionen minst, eftersom detta kan ta, eftersom behandlingen gånger utomlands (klass i de sydliga länderna) ofta är. Ditt återlösenskonto: vara fortfarande ofullständig eller felaktig, sedan lägga en förfrågan på Kontenklärung ganska snart, blanketterna finns på gemenskapsnivå eller på Internet.