Hur till bästa vara en hyran betalas, om hyresförhållandet istället för slutet slutade mitten av månaden och bör gå över till de nya hyresgästerna?

Det beror på: startar den avtalsenliga hyresrätt mitten av månaden, är skyldig hyresgästen linjärt hyran VM med feeder eller cessionen (nycklar).

Han måste inte hellre ta honom sin redan fullt betald hyra proportionellt med samtycke av den föregående hyresgästen 1/30 per incident-en dag användning.

G imager761