Hur uttalar namnet Estee "Lauder?

Företaget uttalar namnet "ES-tay lag-durr". Men med hänvisning till personen Estée Lauder (1906-2004), hennes Queens, NY familj kallas hennes Estee, som i ES-tee. Det var kort för Esther, hennes mellannamn. På något sätt längs vägen fick hennes namn psuedo-europeiserats låter mer exotiska.