Hur var Augustus och Julius Caesar relaterade?

Octavianus var Augustus samma person. Han ändrade sitt namn till Augustus.
Det är skräp. Augustus Caesar var (som senare blev han) en låg-född stor brorson av diktatorn Julius Caesar och känd som Octavian. Julius Caesar antog honom som sin egen son. Döden av Julius tog Octavianus över Rom diktatur. Senare blev han den första kejsaren och fick titeln Augustus.

Ja tror jag Detta är skräp också. Jag var aldrig lärt eller läsa något sånt...
Var Julius och Augustus samma person?

Det är faktiskt rätt. Octavianus och Augustus var samma person, och i själva verket historiker hänvisa till honom som Octavianus för perioden 44-27 f.Kr och som Augustus för perioden efter det.
Hans ursprungliga namn var Gaius Octavius Thurinus. När han adopterades av Julius Caesar i 44 BC hans namn ändras till Gaius Julius Caesar Octavianus enligt romersk antagandet namngivningsstandarder. När han tog Jiulius Caesars tidigare trupper efter Caesars död han ändrade sitt namn till Gaius Julius Caesar Divi Filius vilket innebär Gaius son av gudomliga Julius Caesar (Caesar var gudsförklarad efter hans död). Senare han tappade Gaius och Julius och ersatt det med Imperator (som mer eller mindre betyder segrande allmänna). När han blev kejsare, han fick titeln Augustus (ärevördiga) och hans namn blev Imperator Caesar Divi Filius Augustus. Detta namn var vanligen förkortat till Augustus.
Augustus föddes inte låg. Hans familj var plebejiska, men vissa fall innebär icke-patricier aristokratin. I själva var verket en RID familj. Hans farfars far hade varit en militär tribune i det andra puniska kriget och hans far hade varit guvernör i Makedonien