Hur var Macbeth med raden av king James först?

King James 1. England hade tidigare besteg tronen i Skottland som kung James 6. Men trots att han var kung av Skottland och så var Macbeth, de var ingen "relaterade. King James skulle härstamma från Banquo som var ingen relation av Macbeths