Hur var soldater i massakern i Boston straffas?

Hur var soldater i massakern i Boston straffas?

I själva verket straffades soldaterna inte. De hölls för rättegång, men patriot John Adams gick med på att försvara dem, för att säkerställa en rättvis rättegång (och inte alienera moderaterna från Patriot orsaken), och gjorde så framgångsrikt.

Två av de brittiska soldaterna straffades för dråp genom att ha ett "m" märkesvaror på sina tummar. Detta ansågs vara en ljus straff då, men var att säkerställa att de inte kunde fly hårdare straff för dråp i någon efterföljande rättegång.